Bàn về chuyện PHƯỢT

9:29:00 AM 9:29:00 AM
- Nếu bạn đi phượt chỉ để chứng minh cho
bạn bè, cho ba mẹ, cho anh chị em hay cho 1 ai khác thấy mình có thể
làm đc. Thì đừng đi, vì đó chẳng phải là động cơ xuất fát từ chính bản
thân bạn. Hãy đi vì bạn muốn đi. Đừng chọn đi bụi khi bạn muốn
chứng tỏ. Vì phượt bụi là một hành trình khai phá vs sáng tạo bản
thân, không phải là 1 hành trình giúp bạn khoe mẽ. Đừng đi vì thấy bạn