Như
một tật xấu, nó ngồi đếm những gì đọng lại: vài câu chuyện vui buồn từ
mấy bận nắng mưa về một người đã dừng lại ở một sân ga khi con tàu TFS
tiếp tục lăn bánh về phía trước.

Nhiều khi. Nó từng hỏi từ đâu hình một tật xấu, khi không đếm kẻ lên tàu chỉ đếm người xuống ở một sân ga nào đấy?

Không biết.

Trong
cái khí trời của Sài Gòn đỏng đánh lúc nắng lúc mưa, nó thoáng nghe câu

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công