Header Ads

Ba Rọi - I've never been to me


Như
một tật xấu, nó ngồi đếm những gì đọng lại: vài câu chuyện vui buồn từ
mấy bận nắng mưa về một người đã dừng lại ở một sân ga khi con tàu TFS
tiếp tục lăn bánh về phía trước.

Nhiều khi. Nó từng hỏi từ đâu hình một tật xấu, khi không đếm kẻ lên tàu chỉ đếm người xuống ở một sân ga nào đấy?

Không biết.

Trong
cái khí trời của Sài Gòn đỏng đánh lúc nắng lúc mưa, nó thoáng nghe câu
Post a Comment
Powered by Blogger.