Đây rồi, nhỏ của ngày xưa!

3:34:00 AM 3:34:00 AM
Hơn
một năm, tôi và nhỏ mới lại cùng nhau đi trên một chiếc xe, cùng kể
nhau nghe bao chuyện, này cơm áo gạo tiền, này nỗi mưu sinh đang oằn
trên vai, rồi khúc khích cười khi nhớ lại kỉ niệm mà hai đứa đã có. Thời
gian trôi đi chẳng buồn níu kéo điều gì, để khi tôi và nhỏ có thể mỉm
cười cùng nhau mới thấy cả hai đã trẻ con quá đổi khi giận hờn, hững hờ,
bỏ mặc nhau. May mắn