Header Ads

Đâu như là tưởng tượng ...nhở?

Không thể nhìn bề ngoài để đánh giá 1 con người đc.

Có thể ở khía cạnh này họ tốt  nhưng khía cạnh khác  thì ngược lại

Hay ở khía cạnh này họ không được tốt trong mắt ta những ở những điều ta chưa biết về họ lại tốt thì sao?

Hoặc  như có nhiều điều ta chưa thực sự hiểu về ai đó,hay bất cứ ai

..............................

Ồ,nó đâu như là mơ?

Có rất nhiều người tớ đã từng gặp mà giống như
Post a Comment
Powered by Blogger.