Một lần nữa công luận lại lên tiếng về đào tạo nhân lực y tế.
Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới việc đào tạo nhân lực ngành y lại kỳ lạ
như ở nước ta: người người đào tạo, nhà nhà đào tạo, gần như không cần
chuẩn mực đầu vào, không cần chất lượng đầu ra.

1. Một bác sĩ chủ nhiệm bộ môn của một trường đại học y khoa ở TP.HCM
có lần than thở với chúng tôi: “Đào tạo nghề y bây giờ không khác

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công