Anh và em chẳng thể nào bé lại được nữa

8:33:00 AM 8:33:00 AM


Lại thế nữa, em lại rong ruổi tìm những kí ức ngọt ngào được bên anh
trong miền thương nhớ mênh mông. Em chẳng thể nào hiểu nổi vì sao trái
tim mình cứ mãi u mê không chịu thừa nhận sự thật rằng chúng ta giờ đã
chẳng còn là gì của nhau ngoài từ: "quá khứ". Phải, chúng ta giờ đây chỉ
còn là quá khứ của nhau mà thôi, một quá khứ giống như viên kẹo màu đủ
vị: đắng, ngọt, chua, cay... Có phải