Anh ơi, bao giờ anh về?

3:54:00 AM 3:54:00 AM


Chiếc xe Toyota Zace bảy chỗ màu trắng sữa nhảy chồm chồm, như nhấc
bổng sáu người ngồi trong. Con đường từ Hà Nội lên Tây Bắc ngoằn ngoèo
vắt quanh sườn núi, lúc vút lên cao, khi vụt xuống thấp. Quốc lộ 6 cung
đoạn Pha Luông qua đèo Lũng Lô đang trong thời kỳ sửa chữa, nâng cấp, có
chỗ xe đi như bò. Anh Quân mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa kính, đây là lần
thứ 3 anh lên Điện Biên,