Đằng sau thương vụ đưa trai đẹp đến Việt Nam

11:57:00 PM 11:57:00 PM

Công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thế Giới Gia Đình mời Omar và anh
em nhà họ Lưu về Việt Nam để tham gia chương trình của họ với mục đích
kinh doanh thu lợi nhuận...

Khi gõ từ khóa “trai đẹp bị trục xuất” trên Google tiếng Việt, ngay lập
tức có được 32 triệu kết quả trong 0,52 giây về Omar Borkan Al Gala -
“trai đẹp bị trục xuất” sẽ có mặt trong chương trình kết nối ước mơ do