Header Ads

Đàn ông trinh tiết

“Mày cứ lăng nhăng thế coi chừng không lấy được vợ đâu.” Sau câu nói ấy, tôi bị bạn cốc cho một cái đau điếng. Nó cười tủm tỉm nói với tôi. “ Bọn tao con trai nó khác, thế nào cũng lấy được vợ thôi. Tao còn lấy vợ ngoan hiền là khác. Mày cứ chờ xem.” Này phụ nữ, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc người yêu, chồng mình còn trinh hay không chưa? Tôi nhớ có đọc ở đâu đó về câu chuyện một người phụ
Post a Comment
Powered by Blogger.