Đàn chim bay đi

6:27:00 PM 6:27:00 PM


Cô thờ ơ nhìn những con chim ngoài song cửa sắt. Bản tình ca quen thuộc
của chúng mỗi sớm đến ngày hôm nay không còn làm cô thích thú mỉm cười
trong chăn. Cô nhắm mắt chặt hơn khi nghe âm thanh của một con chim bé
nhỏ nào đó không nhìn thấy cửa kính mà lao vào kêu đánh bốp. Không cho
lòng mình lắng nghe và cảm nhận thêm một chút tổn thương nào nữa. Cô
muốn đóng băng mình trong