Đặc quyền của "trai đẹp"

8:41:00 AM 8:41:00 AM
Không
phải chỉ riêng trai đẹp, gái đẹp cũng có đặc quyền của họ. Mà ở đời,
thường cái đẹp luôn có đặc quyền. Đặc quyền được chú ý, đặc quyền được
nâng niu và đặc quyền được trao vào tay những người có đặc quyền định
đoạt .

Với
Omar, chàng trai đến từ xứ Trung Đông dĩ nhiên được liệt vào hàng trai
đẹp. Trước khi chàng xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, tên tuổi của
chàng đã được trưng đầy