"Anh đã ở đâu trong suốt cuộc đời em?"

2:42:00 AM 2:42:00 AM

Tình yêu lạ lùng thật, em ngã vào nó đúng nghĩa. Bất ngờ, sét đánh, chỉ là, vào ngày anh trở về thăm Hà Nội. Phải, là về thăm.

Hôm
đó, ngày đầu tiên, lần gặp đầu tiên, trong suốt cuộc nói chuyện, em
không biết tim mình đã lạc nhịp bao nhiêu lần. Em cược là ngay cả giấc
mơ cũng không kỳ diệu thế. Rằng em đã có tất cả khi ở cạnh anh, rằng ta
đã có tất cả chỉ trong ngày đầu tiên, điều đó