Header Ads

5 kiểu “yêu nước” không thể đỡ nổi

Mấy
ngày nghỉ lễ 2/9 nhìn bạn bè hết đứa này đến đứa khác xách balô đi du
lịch nơi này nơi khác cũng khiến mình thòm thèm. Kể ra được đi đâu đó xa
xa một chút để thay đổi không khí thì cũng là một điều thú vị nhưng mà ở
nhà mấy ngày này cũng không phải là không có ích. Ít nhất là cũng tiết
kiệm được một khoản tiền kha khá, tránh được mấy vụ chặt chém nhân dịp
nghỉ lễ và hơn hết là được xem
Post a Comment
Powered by Blogger.