Yêu thương là định mệnh

9:23:00 PM 9:23:00 PM1. Cảm xúc tinh khôi

Ngày chúng ta gặp nhau trong một không gian và thời gian không báo
trước, ắt hẳn là định mệnh. Anh vẫn tự trách số phận sao không thể gặp
được em sớm hơn, để những quá khứ xưa cũ sẽ không thôi dày vò anh ở thì
hiện tại, cũng như em sẽ không phải gánh chịu những tổn thương sau va
vấp của cuộc tình năm tháng. Nếu sau năm năm hay 10 năm, khi nghĩ lại về
thời khắc