Header Ads

Yêu là nhận


Có người nói “Tôi thèm được yêu mà không nghĩ về lợi ích bản thân!”

Tôi cũng từng nghĩ về một tình yêu không nghĩ đến lợi ích. Có hay không một tình yêu như thế?

Ví dụ như bạn yêu người nào đó, không vì điều gì cả. Vậy thì bền lâu trong bao lâu?

Tôi
còn nhớ một lời khuyên rằng: Hãy tìm một giá trị mà người đó mang lại
cho bạn, và giá trị bạn đem lại cho người đó. Cân bằng chúng và bạn
Post a Comment
Powered by Blogger.