Header Ads

Yêu em, anh sẽ đặt mình ở vị trí của em!

Anh
luôn bảo rằng sẽ yêu em bằng cả trái tim, không so đo, hơn thua, tì
hằn, sẽ bao dung, sẽ vị tha để tình yêu anh dành cho em thật tinh túy và
cao đẹp, nhưng anh vẫn chưa làm được điều đó phải không em! Anh xin
lỗi…

Khi
bắt đầu với em, anh bảo rằng chỉ cần em dành cho anh một góc lòng, một
góc nhỏ nhoi thôi cũng đã đủ rồi, và bây giờ anh đã có được một nửa con
tim em,
Post a Comment
Powered by Blogger.