Header Ads

Viết để quên, rồi đọc lại sẽ không quên nữa

Đây là tôi sau một tuần của nước mắt, những nụ cười già tạo, những dòng chat viber, tách biệt và làm bạn với iPod. Sau một tuần của giống gió, tôi trở mình tình dậy cứ nghĩ nắng đang lên, nhưng thực tình mưa giông có thể ập tới bất cứ lúc nào, chỉ cần bầu trời đầy mây. Hà Nội tuần vừa rồi bão, gió giật như tiếng lòng tôi. Có những lúc mọi thứ bất ổn đến mức tôi chỉ biết tự đóng cửa và kêu gào
Post a Comment
Powered by Blogger.