Tuổi thơ tôi...

11:14:00 PM 11:14:00 PM


Tôi là một người hoài niệm.

Cũng chẳng biết là tốt hay xấu.

Nhớ hồi nhỏ, tôi rất nghịch, thường leo trèo lên cái cây trước ngõ. Mặc
dù bố mẹ cấm và còn sử dụng đòn roi để đe nẹt nhưng cũng chẳng ăn thua.
Đó là một cây trứng gà khá lớn, thân thẳng và khó trèo. Nhưng chẳng
hiểu sao tôi trèo được ton tót. Hồi ấy, trèo lên cây nhìn ra xung quanh,
thấy mình người lớn lắm, oai oai