Phụ nữ càng thả rông và hở hang, tôi càng khoái - Nhắc lại tin đồn mình chết do chơi thuốc quá liều trong vũ trường thời gian qua, cảm giác của Duy Mạnh thế nào? - Tôi không cảm thấy buồn mà còn thấy vui vì có tin đồn đó. Từ xưa, những người bị đồn chết toàn là những người có tài và có tiền. Tôi lại chẳng có tài mà cũng chẳng có tiền, vậy chứng tỏ họ đang lăng xê mình đấy chứ. Vậy thì cứ để họ

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công