Trời mưa mang đến nhiều xúc cảm cho bạn? hãy cũng chia sẻ với tôi.

3:25:00 AM 3:25:00 AM
Tôi thích mưa, đó là điều đầu tiên muốn nói, nhưng chỉ thích với điều kiện trời mưa và tôi đang ở 1 nơi ấm áp với ánh sáng chan hoà. Sở thích có điều kiện, nghĩ cũng buồn cười nhưng đó là thực tế, vì sao các bạn ghét mưa? mang đến cảm giác âm u đen tối, sự xoay vần của thời tiết từ nắng đẹp thành tối sầm, sự xuất hiện của những ánh chớp loé sáng rạch bầu trời??? tất cả làm bạn thấy cảm giác không