Tiền của công là... tiền của ông

9:10:00 PM 9:10:00 PM

Người ta từng nói về “những nghịch lý” khi đặt cạnh nhau hai
con số “lương giám đốc”- ở trên trời và “kết quả kinh doanh” của DNNN-
luôn “chui sâu dưới 3 thước đất”.

Năm 2012, lương của giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị là 2,6
tỉ đồng (cao gấp 41 lần lương bình quân của công ty). Sếp công ty TNHH
MTV Chiếu sáng công cộng là 2,2 tỉ đồng…

Một tờ báo đã tính toán: Mỗi năm có 365