Số
tiền thưởng cho các chị khiến người ta suy nghĩ, đạo đức nghề y nói
riêng, những việc làm tốt xứng đáng trong xã hội nói chung hiện nay chỉ
đáng bị "rẻ rúng" như thế?

Tuần qua nền y tế nước Nam chứng kiến nhiều xáo động kinh hoàng của thầy thuốc.

Đạo đức y tế báo động trên cả... đỏ

Bệnh
viện huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn là tâm điểm của dư luận trong việc
"nhân bản" kết quả xét

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công