Tháng Tám, ngày hai mươi chín...

2:54:00 AM 2:54:00 AMTháng Tám, ngày thứ hai mươi chín...

Những
lần họ quay lưng về phía nhau là có thật. Gã chẳng biết người có vui
không, chứ gã thì rầu rũng ruột. Sướng ích gì đâu kiểu ngồi cafe một
mình. Buồn buồn. Tủi tủi. Nhấm nháp ngày dài trôi miên man.

Không
trách cứ. Bởi lẽ gã chưa bao giờ như thế. Dành hết im lặng về im lặng.
Người với người, thương nhau, hiểu nhau, ai để vậy bao giờ? Cứ lênh