Tháng 8, năm thứ 25 của đời mình

8:44:00 AM 8:44:00 AM

Tháng 8, năm thứ 25 của đời mình,

Buổi chiều buồn như lá mùa vẫn rụng.

Sáng
thức giấc, loay hoay với áo quần xúng xính, ngày thứ Năm của tuần. Công
việc như cơn điên lên cơn hớt hải. Ôi tuổi trẻ vùi ngày ở nơi đâu. Cũng
sáng, ngồi vào bàn, ly trà gừng ấm nóng, mở lap, online, tìm thấy một
người lạ đang chìm nghỉm với cà phê, tháng 8, phố và cô độc. Những miên
man lạ lẫm làm tình với