Tâm sự những ngày cuối mùa hoa phượng

11:13:00 PM 11:13:00 PM
Lâu
lâu rồi mới lại đạp xe xa như vậy, vì hôm nay mình bắt đầu đi học Hè.
Cảm thấy hình như mình đã cao lên một chút. Có thể là lưng dài ra, cũng
có thể là chân. Nhưng hi vọng không phải là cái cổ của mình dài ra, vì
nó đã đủ dài lắm rồi!

Đường
phố vẫn vậy, chẳng khác lúc còn trong năm học chút nào nhưng có một
điều mà mãi đến khi đạp xe về nhà mình mới nhận ra, đó là