Sau vinh danh là... đuổi việc

9:59:00 PM 9:59:00 PM

Câu chuyện thưởng lấy lệ cho 3 người chống tiêu cực tại Bệnh
viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đang gây xôn xao công luận và nhức nhối
trong ngành y. Tuy nhiên, một vụ việc tương tự đang diễn ra ở ngành y tế
tỉnh Bình Phước (BP) - một nữ dược sĩ chống tiêu cực, sau khi được xã
hội và công luận vinh danh - đã bị cơ quan chủ quản đuổi việc ngay lập
tức…Dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh đi thăm