Quẳng facebook đi mà sống

11:16:00 PM 11:16:00 PM
Thời đại công nghệ số bùng nổ
facebook trở thành mạng xã hội lớn nhất-nơi người ta có thể tìm bất cứ
điều gì,làm quen với bất cứ ai... nói chung là tiếp cận với những điều mà thế hệ trẻ những năm 99 2000 không bao giờ ngờ tới.
Qủa thật, về lợi ích mà nói thì không thể phủ nhận facebook đã và đang
trở thành công cụ hữu ích về mọi mặt. Mà nó hữu ích đến mức chúng ta-một
thời không thể sống