Header Ads

Phá thai để... đổi đời


Thế là cuối cùng, tôi quyết định phá thai để nhận lời cầu hôn
của người đàn ông kia. Giờ, tôi đã hủy hôn, chẳng ai biết vì sao tôi làm
thế, hoặc họ hiểu nhưng không nói.

Có thể ai cũng sẽ nói tôi là người đàn
bà vô liêm sỉ, nhưng không sao. Con gái ai cũng mong mình kiếm được một
tấm chồng tốt, một người chồng giàu có thì càng nên có. Vả lại, người
hiện tại tôi đang yêu không đáp ứng
Post a Comment
Powered by Blogger.