Only good people die young

11:17:00 PM 11:17:00 PM
Với người khác, đó là một vụ tai nạn như bao vụ tai nạn khác. Với học sinh trong trường, đó sẽ là một cái chết thương tâm. Đối với chị, đây là sự ra đi của một đứa em khóa dưới ngoan ngoãn. Đối với mẹ chị, đây là vết thương nhói lòng cho người làm cô giáo. Còn với ba mẹ và gia đình em, em ra đi cũng có nghĩa họ cũng chết cùng em, chỉ là chết nhưng còn thoi thóp thở. Ngày 19/8, cả trường Ams nô