Header Ads

Những ngày không vuiBuồn lắm!

Chẳng hiểu rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa.

Anh quá độc đoán, quá tự phụ, quá ích kỷ và dường như em chẳng là gì của anh cả.

Em mệt mỏi vô cùng sau những cãi vã, mà nguyên nhân của nó chỉ bé tẹo
teo. Anh chỉ hơn em vài tháng tuổi. Em, cô gái 23 tuổi và không còn là
một đứa trẻ để anh dạy bảo, quản thúc. Em tự ý thức được hành động, suy
nghĩ và biết mình làm như vậy
Post a Comment
Powered by Blogger.