Header Ads

Nhanh 2

Chúng ta bắt chước nhau quá nhiều thứ trong cuộc sống.

.

.

Chúng
ta thích bắt chước nhau từ những thứ lặt vặt cỏn con vì chúng dễ thương
và vui vui, như một động tác tay khi tém tóc, cách phát âm tiếng Anh
giọng Anh của chàng trai mình đang phải lòng, cách chêm vào tính từ
trong khi kể chuyện, một tư thế pose ảnh... Tóm lại đó là những thứ lặt
vặt dễ thương vô thưởng vô
Post a Comment
Powered by Blogger.