Nguy cơ ế vợ vì khát khao tìm gái trinh

9:09:00 PM 9:09:00 PM

Vũ là một trường hợp mà ai cũng biết đến ở trong trường đại học. Vì anh chàng vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có.Thế nên, có lẽ vì giàu nên anh chàng tự cho mình cái quyền được đổi
người yêu như đổi áo. Ngày hôm nay, anh tán em khoa toán, ngày mai anh
chàng đã ôm eo cô khoa văn và tiếp tục đã đồn ầm lên anh chàng là chồng
chưa cưới của con ông hiệu phó. Tiếng tăm đồn thì nhiều