Header Ads

Người lớn tuổi 21

Tôi, 21 tuổi, một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ít nói, sống nội tâm, ít lãng mạn nhưng đầu óc lại hay bay bổng. Bạn có thể hỏi tôi thích điểm nào nhất ở mình, tôi sẽ trả lời cho bạn biết, rằng "Tôi chẳng thích điểm nào cả". Còn bạn, nếu nói thích tôi ở điểm nào thì tôi cũng chỉ cười thôi, còn tin á, một nửa thôi. Tôi, 21 tuổi. Đầu 2 rồi, nghĩa là đã qua tuổi 18. Ranh giới giữa trẻ con
Post a Comment
Powered by Blogger.