Header Ads

Người cô đơn


Có lẽ người ta nói đúng, lúc thể xác bị tổn thương thì tinh thần con
người ta trở nên yếu đuối hơn lúc bình thường. Ta đang bệnh, thật ra thì
cũng chẳng thể gọi là bệnh, chỉ là một tổn thương nhỏ trên thân xác gần
bốn mươi bốn ký lô này của ta thôi. Vậy mà ta thấy mình yếu ớt đến kỳ
lạ, dễ vỡ hệt như hạt sương sớm đậu trên cành lá.Ta chẳng muốn khóc bây giờ đâu, chẳng muốn phải rơi lệ
Post a Comment
Powered by Blogger.