Lò đào tạo bà Tưng hạ thấp phụ nữ?

9:08:00 PM 9:08:00 PM

Nếu lò đào tạo bà Tưng kia phát đạt, sẽ có nhiều công ty làm theo.Sau khi có thông tin rằng có một công ty chuyên sản xuất các bà Tưng, nhiều người giật mình lo ngại.

Chỉ một vài bà Tưng đã làm giới trẻ phát sốt, nếu với đà này và được
một công ty liên tiếp đào tạo, một thế hệ bà Tưng ra đời thì sẽ tạo ảnh
hưởng tới giới trẻ ra sao? 

Và nếu công ty kia làm ăn phát đạt, sẽ còn bao