Nếu lò đào tạo bà Tưng kia phát đạt, sẽ có nhiều công ty làm theo.Sau khi có thông tin rằng có một công ty chuyên sản xuất các bà Tưng, nhiều người giật mình lo ngại.

Chỉ một vài bà Tưng đã làm giới trẻ phát sốt, nếu với đà này và được
một công ty liên tiếp đào tạo, một thế hệ bà Tưng ra đời thì sẽ tạo ảnh
hưởng tới giới trẻ ra sao? 

Và nếu công ty kia làm ăn phát đạt, sẽ còn bao

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công