Cuộc đời này, có đôi lúc cái tình nó mong manh lắm!

Năm
thứ 3 đại học rồi, chương trình học vẫn thế, nặng lý thuyết và sáo rỗng
biết chừng nào. Mình cứ luôn nghĩ vào đại học, cánh cửa lớn sẽ mở ra,
cuộc sống sẽ ồn ào hơn trước. Nhưng hóa ra không phải vậy, mình vẫn cứ
cuốn vào những môn lí luận, học bù đầu mà rốt cuộc cũng không hiểu thứ
này ngày sau sẽ có ích gì? Trường

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công