Với tôi, phụ nữ có đẹp, có tài mà không còn trong trắng thì cũng là thứ bỏ đi mà thôi.Ở tuổi 30, tôi vẫn là một người đàn ông chưa vợ. Điều đó cũng là bình
thường nếu tôi chỉ đơn giản là một gã mọi thứ đều “thường thường bậc
trung” nhưng dù khiêm tốn thì tôi cũng phải tự nói rằng tôi đang có
những thứ mà người khác phải thèm khát để có được. Sự ưu tú đó khiến tôi
càng khắt khe hơn

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công