Khóc như ngày thơ

9:02:00 PM 9:02:00 PM
Ảnh minh họa

Giá mà được quay về tuổi thơ để khóc!

Ngay cả khóc cũng thèm khóc như ngày còn thơ.

Và giờ mới biết khóc cũng có nhiều mùi vị, có buồn, có vui, có vị đắng và có cả vị ngọt!

Khóc
như lúc mới 2 tuổi. Mình ngồi gào thét, đạp hai chân lạch bạch ra đất
mà khóc. Khóc kiểu ăn vạ, vì biết rằng mình muốn là được, nước mắt và
tiếng gào của mình sẽ làm cho bố mẹ đau