Header Ads

Khi ta ốm
Mấy
ngày nay, cái cổ họng ta cứ ran rát đau đau khó chịu làm sao ý. Hình
như, nó muốn báo cho ta biết rằng cái ốm sẽ tới và bủa vây lấy ta.

Ừ, ốm rồi.

Bao
lâu rồi nhỉ ta đã không còn biết tới cái cảm giác nâng nâng khi ốm? Ta
cũng chẳng còn rõ nữa. Hình như đã lâu lắm rồi. Nhiều lúc ta cũng muốn
ốm, muốn đổ bệnh để được nghỉ ngơi mà chẳng phải bận tâm đến gì cả, để
được ai đó quan
Post a Comment
Powered by Blogger.