Khi em chọn lối sống cô đơn

11:12:00 PM 11:12:00 PMKhi em chọn lối sống cô đơn nghĩa là em đã tìm cách thỏa hiệp với nỗi
buồn và từ chối lời mời gọi của niềm vui. Chắc có lẽ em đang thu mình
trong một thế giới nhỏ bé do em tự tạo để bảo vệ chính bản thân mình
phải không em? Tôi không biết em có thực sự cảm thấy an toàn trong thế
giới ấy không nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt em ủ rũ ánh lên bao khát vọng
được thoát ra khỏi vỏ bọc này. Em đừng