Đi qua những giấc mơ

9:23:00 PM 9:23:00 PMMuốn thấy cầu vồng phải chờ hết cơn mưa…


túng trước màn đêm, gió cứ hờ hững mà thổi qua chứ chẳng một lần ngoái
đầu nhìn lại những chiếc lá đã vì gió mà lìa cành từ thuở nào. Ừ, gió
mà. Gió tới mà chẳng bao giờ để cho ai có thể níu giữ nó ở lại. Gió tới
rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Đêm.
Gió vẫn đang còn đùa giỡn ngoài kia. Mưa tới và bắt đầu rơi vào nỗi nhớ
của ta những hình