Header Ads

Giới trẻ và căn bệnh “thèm khát sự nổi tiếng”

“Cởi đồ” mới được biết đến là câu phát ngôn độc quyền của diễn viên Lê Kiều Như khi trả lời phỏng vấn trước thời điểm ra mắt cuốn Sợi xích, tháng 3/2010. Vô tình đã trở thành tuyên ngôn và hành động của không ít bạn trẻ muốn nổi tiếng nhanh mà chẳng có tài cán gì.Giới trẻ và căn bệnh “thèm khát sự nổi tiếng”Với bà Tưng dường như điều này có vẻ được áp dụng một cách khá triệt để. Sau clip nhảy
Post a Comment
Powered by Blogger.