Con đường đến trường

3:18:00 AM 3:18:00 AM

Trong mỗi chúng ta, có lẽ không ai là chưa từng trải qua những năm
tháng học trò, với những kỉ niệm của một thời áo trắng là những năm
tháng thật đáng để lưu luyến, để hoài niệm và mơ ước tìm về.

Với các bạn, hành trang mang theo khi đến lớp là gì? Một ba lô bên
trong là những cuốn tập trắng tinh, những cuốn sách với hàng hà kiến
thức phải dung nạp mỗi ngày? Những cây viết mực xanh, đỏ và