Con gái của bố

9:05:00 PM 9:05:00 PM

Bố nào mà chẳng thương con. Con nào mà chẳng yêu bố. Nhưng bố người ta
một thời hư hỏng làm vợ và con đã khổ đau. Rồi người mẹ đã ra đi trong
bệnh tật. Bố đã quay lại sống với hai con. Bố đã làm tất cả vì các con.
Vì nỗi đau quá lớn nên con không tha lỗi cho bố. Ngày con lấy chồng một
bữa ăn chia tay không ai ăn được miếng nào dù rằng bố đã dốc hết túi để
làm cơm. Những giọt nước mắt đã