Chuyến tàu đêm

9:21:00 PM 9:21:00 PM


Mình
nhận được tin nhắn "chuyến tàu đêm từ Lào Cai về Hà Nội đang chuyển
bánh". Giờ này đã khuya lắm rồi. Không cần nhìn đồng hồ. Chỉ cần biết Vũ
- cậu con trai 11 tháng tuổi cứ 2 tiếng đồng hồ lại rúc tìm sữa mẹ. Lúc
này, sau khi cậu đã sục sạo lần thứ hai thì mình chắc chắn bây giờ là
12h30 hoặc hơn một vài phút.

Lâu
rồi lại thấm cảnh chồng đi công tác vợ ở nhà vắt chân nằm