Header Ads

Chuyện lăng quăng

Ảnh minh họa

Mình viết bài này cho nhỏ.

Cho một người sắp đi xa.

Với một chút ngậm ngùi.

Không phải là nhỏ ngậm ngùi. Mình tưởng tượng chuyến đi của nhỏ sẽ vui
tràn trề nụ cười và nước mắt dù có khó nhọc, vất vã, nặng nề đến đâu.
Như là chuyến đi của cả một đời người. Và cho một đời người. 

Mình thích tưởng tượng cái cảnh nhỏ hồi hộp, lo lắng mà xúc động chuẩn
bị cho
Post a Comment
Powered by Blogger.