Header Ads

Chúng mình bỏ nhau đi anh!
Con
người chỉ có hai lựa chọn để thấy hài lòng nhất, đó là "có cái mình
cần" và "không có cái mình cần", em nghĩ vậy! Một là người ta viên mãn,
một là người ta thất vọng, chỉ như vậy mới thấy cuộc sống đang nắm giữ
điều gì! Đừng nửa vời, đừng có nhưng không phải của mình hay có mà không
thuộc về mình. Điều ấy thật khó chịu, và tệ hơn thật lố bịch với cuộc
sống này!

Là khi, em nhìn
Post a Comment
Powered by Blogger.