Sau khi biến mất không một vết tích trên Facebook – mảnh đất màu mỡ
cho những chiêu trò phản cảm tung hê tên tuổi của mình trong một khoảng
thời gian ngắn. Rất nhiều người đã thử đoán già đón non về ‘hành tung’
tiếp theo của Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng).


Đặc biệt là sau khi người quản lý cô tung lên Facebook một dòng trạng
thái: “Có ai biết Tưng của tôi đâu không?” và thông báo rằng không thể

Nhận xét&Bình luận

Kết nối&Chia sẻ:

Designed by www.kenhshare.net | Copyright © 2010 Template Design by Mr.Thành Công