Chị tôi ...

3:18:00 AM 3:18:00 AM

Tôi
sinh ra trên mảnh đất nghèo khó, cằn cỗi và trơ trọi. Mồ côi cha mẹ từ
ngày con tấm bé. Tôi, một thân, một mình, trôi nổi giữa dòng đời xô đẩy.
Tôi sống lay lất, nay đây mai đó, chẳng chốn nương thân, chẳng nơi
nương tựa. Rồi tôi gặp chị, tình cờ, trong một lần, đang chào bán hàng
rong, thì va phải chị. Nghe phong phanh hoàn cảnh của tôi, chị thấy
thương, rồi đem tôi về, nuôi dưỡng.