Chết đi, Tình!

10:03:00 PM 10:03:00 PM

Thành phố ngày mưa, nỗi buồn đè vào lòng im ỉm, bật ra thành cái cáu gắt chau mày. Tội cho những kẻ vô cớ phải chịu vạ lây.

Cơn
mưa đến từ thiên đường. Ngân ngấn nước trời rát bỏng. Người côi cút ôm
niềm riêng trăn trối. Mặc. Cứ là dai dẳng, để ngày sau, còn tin: hạnh
phúc cuối đường.


ngày, khát muốn ra đi làm cuồng chân ta quá đỗi, nhớ những cung đường
nắng vàng gió lạc, nhớ nụ